Historik

lastbilKontaktor är ett framgångsrikt Vasaföretag inom elbranschen.

Inom företaget jobbar 25 anställda och företagets omsättning överskrider 3 miljoner euro.

Företaget har under sin 50 åriga historia , blivit känt för Vasaborna som Kontaktor Ab och företaget är känt för sin goda kvalitet, sin kundbetjäning och yrkesvana inom branchen.

Åke Storhannus, eltekniker från Lappfjärd, grundade Kontaktor.

Tack vare sin företagasamhet blev Storhannus delägare i företaget "ioniel" , som var föregångare till Kontaktor. Företaget verkade på Rådhusgatan , Stationsgatan och Vörågatan , före versamheten år 1966 flyttades till Mjölnaregatan , där de ännu finns.

År 1986 förändrades ägarstrukturen , då sex montörer köpte en del av företaget.

Kontaktor har fortsatt att utveckla sin verksamhet under åren.Redan under Storhannus tid fanns det lagerförsäljning , som sen på 1980 talet har utökat sitt utbud av varor.

1989 öppnades en ny försäljningslokal på Mjölnaregatan och försäljningen ökade. Företagets senaste investering är ett nytt större lagerutrymme , som blev klart till företagets 50 års fest.År 2013 är Kontaktor ett företag som tror på framtiden och vill utvecklas för att svara på kundernas behov.